Pun naziv PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO B.O.S.-KOMPANI KRUŠEVAC
Skraćeni naziv: B.O.S.-KOMPANI
Matični broj: 17183133
PIB 101305736
Šifra delatnosti 2433
Naziv delatnosti Hladno oblikovanje profila
Žiro računi 170-30019968000-57 UNICREDIT BANK SRBIJA
205-1885-59 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
205-75968-37 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
220-111588-75 PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
Dokumntacija PDV broj: 113092040 (Preuzmi dokument)
APR: (Preuzmi dokument)