Prema planu unapređenja poslovanja i podizanja kvaliteta proizvida, krajem 2016. i početkom 2017. godine nabavljene su dve najmodernije mašine za proizvodnju “Cevi oluka“. Pored toga što su brže od dosadašnjih, ove mašine primenjuju drugačiju tehnologiju spajanja – pertlanja olučnih cevi. Sada je šav manje uočljiv i estetski neuporedivo lepši. U isto vreme je bolje zaštićen od zadržavanja vode i propadanja.

BOS sistem pertlanja oluka

Pored ovoga, cev oluka dobija i konuse koji montažu na sistem oluka čine lakšim i bržim.

Sa ranijom promenom “Vodokotlića“, zatim novom linijom za proizvodnju Oluka, i izmenama na ostalim pratećim elementima (držači oluka, snegobrani…), ova dopuna mašinskog parka zaokružuje naše planove o stvaranju novog pogona za proizvodnju olučnih sistema.

Uskoro još detalja…